Galeria Galardia Starachowice.
Projekt  wykonawczy– 2013r.
Realizacja – 2013-2014r.
Powierzchnia – 23 018,00 m²
Inwestor – Galardia Sp. z o.o.