Rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego wpisanego do rejestru zabytków
Projekt – 2012r.
Realizacja – 2012r -2017r.
Powierzchnia działki – 38 914,00 m²
Powierzchnia netto – 515,51 m²
Inwestor – Inwestor prywatny