APP Architekci

Artur Wiąk

tel.: + 48 606 225 602
e-mail: a.wiak@apparchitekci.pl
~

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
~

członek Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej
~

dyplom Master of Science in Architecture Royal Institute of British Architects (RIBA)
~

dyplom magistra inżyniera architekta Politechniki Krakowskiej

Obsługa formalno-prawna procesu projektowego
~

Obsługa formalno-prawna procesu odbioru inwestycji i przekazania do użytkowania
~

Analizy formalno-prawne działek
~

Koncepcje architektoniczne
~

Projekty architektoniczno-budowlane
~

Projekty techniczne
~

Projekty wykonawcze